w66利来

w66利来(济南)试验机制造有限公司
您现在的位置:首页 >> 产品&方案 >> 行业专用试验机

WBD-E系列护坡柔性防护网抗拉强度试验系统

WBD-E系列护坡柔性防护网抗拉强度试验系统

WBD-E系列护坡柔性防护网抗拉强度试验系统

制造标准

GB/T 16826-2008      《电液伺服w66利来试验机》;

GB/T 2611-2007       《试验机 通用技术要求》;

JB/T 6146-2007       《引伸计 技术条件》;

GB/T 13634-2008      《单轴试验机检验用标准测力仪的校准》;

GB/T 22066-2008      《静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定》;

GB/T 16825.1-2008    《拉力和压力试验机测力系统的检验与校准》;

JJG 139-2014        《拉力、压力和w66利来试验机》;

JJG 1063-2010       《电液伺服w66利来试验机》。

WBD-E系列护坡柔性防护网抗拉强度试验系统